Toimintaperiaatteet

Eettiset ohjeet, perusoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

 • Kaikille työntekijöille maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukainen palkka.
 • YK:n ihmisoikeuksien mukaisesti meillä kaikilla on oikeus järjestäytyä ammattiliittoon ja valvoa omia etujamme, esimerkiksi luottamusmiehen kanssa avoimesti keskustellen.
 • Emme syrji ketään iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti, emmekä käyttäydy ketään kohtaan loukkaavasti, uhkaavasti, vihamielisesti, halventavasti, nöyryyttävästi tai hyökkäävästi.
 • Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä missään tilanteissa.

Toimintapolitiikka

 • Haluamme varmistaa hyvän asiakaspalvelun.
 • Haluamme varmistaa asioiden kokonaisvaltaisen hallinnan.
 • Haluamme yhdenmukaistaa ja tehostaa yrityksen sisäisiä rutiineja.
 • Haluamme olla tasavertaiset asiakkaidemme laatujärjestelmien kanssa.

Turvallisuuspolitiikka

 • Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.
 • Noudatamme toiminnassamme lainsäädännön ja asiakkaidemme asettamia vaatimuksia.
 • Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikka on turvallinen ja työntekijät käyttävät suojavälineitä. Sen lisäksi kaikki saavat perehdytyksen työhönsä ja työterveyshuolto toimii.
 • Käytämme kuvallista henkilötunnistetta ja työntekijöillämme on työturvallisuuskortit.
 • Varmistamme, että kaikkien työntekijöittemme sosiaaliturva on kunnossa ja heidät on kattavasti tapaturmavakuutettu. Lisäksi työnantaja sekä työntekijä osaltaan huolehtivat yhteiskuntavelvoitteidensa suorittamisesta.

Ympäristöpolitiikka

 • Huolehdimme siisteydestä.
 • Pyrimme ehkäisemään rakennusjätteen syntymistä ja tehostamaan jätehuoltoa.
 • Toimipaikoillamme ja työmaillamme otetaan ympäristö huomioon kierrättämällä ja lajittelemalla jätteet.

 

 • Kerro korjattavasta kohteesta, esimerkiksi pinta-ala ja sijainti
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 4 MB, Max. tiedostot: 5.
  • Käytämme antamiasi henkilötietoja palvellaksemme sinua mahdollisimman hyvin ja pitääksemme yhteyttä sinuun. Voit lukea lisää tietosuojaselosteestamme

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  • Käytämme antamiasi henkilötietoja palvellaksemme sinua mahdollisimman hyvin ja pitääksemme yhteyttä sinuun. Voit lukea lisää tietosuojaselosteestamme

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  Pyydä tarjous Pyydä tarjous Ota yhteyttä Ota yhteyttä